TERAPIA LOGOPEDYCZNA:

Strona w budowie

dysartria.html

 

1. DYSLALIA

W swojej praktyce logopedycznej często spotykam rodziców, którzy słysząc diagnozę – dyslalia - szeroko otwierają oczy i pytają: „Co to znaczy?” Tworząc ten artykuł, chciałabym przybliżyć Państwu podstawowe informacje o dyslalii.

Termin dyslalia (z grec. dys – ‘zaburzenie’; lalia – ‘mowa’) to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych wad wymowy.

Istnieje kilka kryteriów różnicujących dyslalię. Jednym z nich jest podział ze względu na rodzaj – nazwę głoski , która jest nieprawidłowo artykułowana. Do tej grupy należy zaliczyć następujące rodzaje dyslalii:

1. Sygmatyzm – inaczej seplenienie, polega na nieprawidłowej realizacji głosek:

  • szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź

  • szeregu syczącego: s, z, c, dz

  • szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż. (Te zaburzenie artykulacji jest najczęściej spotykane u dzieci)

Istnieją różne rodzaje sygmatyzmu. Najczęściej jednak występuje seplenienie międzyzębowe (przy wymawianiu głosek : ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz lub sz, ż, cz, dż język wysuwa się między zęby).

2. Rotacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski r.

3. Kappacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski k.

4. Gammacyzm  to nieprawidłowa realizacja głoski g.

5. Lambdacyzm  / to nieprawidłowa realizacja głoski l.

6. Betacyzm to rodzaj dyslalii polegający na nieprawidłowej artykulacji głosek b.

7. Wymowa bezdźwięczna wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki (np. d → t, lody - loty).

8. Rynolalia to artykulacja z nieprawidłowym poszumem nosowym.

 

2. DYSARTRIA

 

 

 

3. AFAZJA

Zanim przeczytasz co to jest afazja, jakie są jej przyczyny i objawy, jak przebiega jej leczenie – musisz wiedzieć, że świetne rezultaty w leczeniu afazji daje terapia EEG BIOFEEDBACK !!! – dostępna także w moim gabinecie logopedycznym!
 

Co to jest afazja?

Afazja to utrata zdolności mowy u człowieka, który wcześniej ją opanował.

Osoby cierpiące na afazję mogą mieć problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem czy też liczeniem.

Przyczyną afazji jest zawsze uraz mózgu.

W większości przypadków jest to udar lub wylew jednakże guz mózgu lub wypadek (np. samochodowy) mogą również spowodować afazję.

Ucierpieć z powodu udaru można, gdy wystąpi nagłe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Przyczyną może być zablokowanie naczynia krwionośnego w mózgu kiedy stworzy się zator (udar niedokrwienny) lub przerwanie naczynia (wylew).

Zatory: Jako rezultat pogrubiania się ścianki tętnicy mózgowej (tromboza) lub zakrzepu (embolia) naczynie krwionośne może się zablokować. Jest to nazywane udarem niedokrwiennym (inaczej, zawał mózgu).

Wylewy: Część naczynia krwionośnego może stać się zbyt miękka lub naczynko może stać się zbytnio rozszerzone (tętniak); wtedy może ono zacząć przeciekać lub całkowicie pęknąć powodując wylew krwi do mózgu. Jest to nazywane udarem krwotocznym lub wylewem.

Rehabilitacja pacjentów z afazją

Rehabilitację w przypadku wystąpienia afazji należy rozpocząć najszybciej jak się tylko da!

Jeżeli pacjent znajdzie się w szpitalu z przebytym udarem, po odzyskaniu przez niego świadomości należy jak najszybciej rozpocząć leczenie rehabilitacyjne. Jeżeli afazja jest spowodowana udarem mózgu, rokowanie jest na ogół pomyślne, tzn. w większości przypadków można się spodziewać stopniowej poprawy mowy, podobnie jak i sprawności ruchowej. Praca jest długa i żmudna wymagająca wielkiego zaangażowania grupy specjalistów, a także samego pacjenta i przede wszystkim jego najbliższych. 

Jednak należy pamiętać iż po wyjściu ze szpitala, osoby te wymagają dalszego leczenia. Niestety nie zawsze wiadomo do kogo zwrócić się o pomoc. Wtedy dobrze jest skonsultować się z lekarzem, który może pomóc ci w znalezieniu specjalisty w twoim regionie. W większości przypadków będzie to logopeda.

 

Jakie dodatkowe objawy mogą współtowarzyszyć afazji?

Niezwykle rzadko zdarza się by afazja występowała samodzielnie. Najczęściej uraz ma wpływ na większy obszar w mózgu i dotyka wielu innych rejonów co powoduje dodatkowe choroby i objawy. Przykładem współtowarzyszących problemów u osoby z afazją są:

  • Hemiplegia (hemi=połowa, plegia=paraliż) czyli tzw. porażenie połowiczne. Jest to zniesienie funkcji ruchowych czy też czucia grupy mięsni po lewej lub prawej stronie ciała. U osób z afazją często występuje prawostronny paraliż.

  • Utrata połowy pola widzenia (hemianopsia, hemi=połowa, opsia=widzenie). Najczęściej osoby te widzą wszystko po zdrowej (często lewej) stronie ciała, ale nie widzą po tej stronie, która dotknięta jest paraliżem.

  • Niezdolność do wykonywania pewnych złożonych czynności (apraksja, a=nie, praksja=robienie). Proste czynności, które wymagają planowanych ruchów jak ubieranie się, jedzenie czy też picie nagle nie mogą być odpowiednio wykonane. Ktoś kto cierpi na apraksję nie wie, np. jak zgasza się świeczkę kiedy ktoś poprosi go by to zrobił (świadomie planowana czynność). Jednak może on wykonać tę czynność gdy jest ona automatyczna (wykonana nieświadomie), np. wtedy gdy nieświadomie zgasi trzymaną w ręku zapałkę by się nie sparzyć.

  • Problemy z jedzeniem, piciem i przełykaniem (dysfagia, fagia=przełykanie). Z powodu urazu mózgu mięsień dwubrzuścowy i mięśnie przełyku mogą zostać sparaliżowane, nadwrażliwe lub całkowicie niewrażliwe. To sprawia, że jedzenie i picie staje się bardzo trudne. Czasami z powodu paraliżu lub utraty czucia w policzku, ślina może ciec z kącika ust niezauważona.


  • Problemy z pamięcią. Język odgrywa ważną rolę przy zapamiętywaniu pewnych informacji. Z tego powodu może się zdarzyć iż pamięć będzie funkcjonowała gorzej niż przedtem.


  • Reakcje. Czasami po udarze ludzie reagują inaczej na pewne wydarzenia niż przedtem. Kontrolowanie emocji może stać się trudne. Osoby te śmieją się i płaczą częściej niż zazwyczaj i często wymaga to dużego wysiłku by się powstrzymać lub by przestać.

  • Epilepsja (padaczka). Kiedy mózg regeneruje się po urazie, powstaje w nim blizna. Taka blizna może spowodować coś co przypomina krótkie spięcie, tyle że w mózgu. Wtedy mogą wystąpić konwulsje, problemy z oddychaniem oraz utrata przytomności. Jest to tzw. napad padaczkowy i trwa on zaledwie kilka minut lecz często pojawia się niespodziewanie i bywa straszny zarówno dla tego kogo on dotyka jak i dla członków rodziny.


Powyższa lista współtowarzyszących objawów nie jest kompletna. Symptomy związane z afazją i konsekwencje z nimi związane mogą być inne u każdego człowieka. Każdy z wyżej wspomnianych problemów może ale też nie musi towarzyszyć afazji.

 

4. ORM

 

 

 

5. AUTYZM

 

 

 

6. ADHD

 

7. JĄKANIE

 

 

8. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

 

 

9. DYSLEKSJA

 

 

 

10. NIEDOSŁUCH I GŁUCHOTA

 

 

11. PALATOLALIA

 

 

12. LARYNGEKTOMIA

 

 

 

CMS Web design - Tworzenie stron www